Hulp binnen handbereik
Snelle en efficiënte hulp geeft inwoners van seniorenwoningen, verzorgingstehuizen en woonzorgcomplexen een gevoel van veiligheid. Bewoners kunnen om hulp vragen door op de alarmtoets van een polszender of een wandzender in de kamer te drukken. De oproep wordt dan onmiddellijk naar het verplegend personeel verzonden.

Draadloze technologie voor een betere efficiëntie
Het draadloze personenalarm staan garant voor een hoge mate van veiligheid voor de patiënten en verlichten de taken van het verplegend personeel. Bij een oproep wordt het personenalarm op het display van het NurseCallsysteem, een DECT-telefoon of een pager weergegeven. De bron van de oproep wordt aangegeven: etage, kamer en bed.

Compleet communicatiesysteem voor totale mobiliteit
Het dynamische, draadloze NurseCall-systeem bestaat uit een wandzender voor de kamer van de bewoner of patiënt, draagbare zenders (pols- of halszender), een draadloos trekkoord, een drukknop en een draadloze rookmelder.

Communicatiesystemen voor het doorsturen van oproepen kunnen eenvoudig in het oproepsysteem worden geïntegreerd. Dit geeft het verplegend personeel volledige bewegingsvrijheid en zorgt er bovendien voor dat interne telefoongesprekken gratis zijn. En op het grote display van de draadloze handset is duidelijk te zien welk type alarm het betreft en wie het heeft verzonden.

Noodoproepsystemen voor woon-zorgcombinaties (waaronder thuiszorg)
Ouderen wonen vaak in seniorenwoningen in de buurt van verzorgings- of verpleeghuizen. Indien nodig hebben zij toegang tot de infrastructuur voor zorg en dienstverlening van deze instellingen. Vooral in deze situatie is het belangrijk dat de middelen aanwezig zijn waarmee om hulp kan worden gevraagd.

Met één druk op de knop brengt personenalarmtoestel via het telefoonnetwerk een handsfreeverbinding tot stand met het verzorgings- of verpleeghuis. De inkomende noodoproep wordt beantwoord, waardoor de nodige handelingen onmiddellijk plaats kunnen vinden. Nursecall kan tevens worden verbonden met een dwaaldetectiesysteem voor dementiepatiënten.

NurseCall Locator
De NurseCall Locator is een exact, draadloos systeem voor het vaststellen van het lokaliseren van bewoners en patiënten. Persoonsgericht, flexibel en discreet Draagbare polszender Kan overal worden geïnstalleerd